Friday, 12 Aug 2022

Yếu Tố Chính Để Đánh Giá Hiệu Suất Nhân Viên Thành Công

Yếu Tố Chính Để Đánh Giá Hiệu Suất Nhân Viên Thành Công

Yếu tố đánh giá hiệu suất nhân viên

Đánh giá hiệu suất là hoạt động quan trọng trong quy trình quản lý nhân viên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích đánh giá hiệu suất là gì cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc đánh giá.

1/ Đánh giá hiệu suất là gì

Đánh giá hiệu suất là phương pháp được sử dụng để định kỳ công việc của nhân viên và tổng thể của công ty để từ đó tìm ra phương pháp cải thiện năng suất, giúp cung cấp thông tin phản hồi, đưa ra thời điểm chính thức để tiến hành đánh giá, đồng thời là căn cứ để phân phối tăng lương và thưởng cho nhân viên.

Mặc dù người quản lý chịu trách nhiệm chính trong quy trình này nhưng sự tham gia tích cực của nhân viên sẽ tạo ra đầu vào cần thiết để thực hiện các cải tiến cho quy trình. Đánh giá hiệu suất là một phần của chu trình quản lý hiệu suất.

 Đánh giá hiệu suất là phương pháp được sử dụng để định kỳ công việc.

Sự khác biệt giữa hai hoạt động này là quản lý hiệu quất bao gồm tất cả các tương tác giữa nhân viên và giám sát viên giúp cải thiện hiệu suất.

Việc đánh giá hiệu suất diễn ra một hoặc hai lần/năm.

Thông thường, việc đánh giá hiệu suất nhân viên diễn ra một hoặc hai lần/năm, diễn ra vào đầu năm hoặc khoảng thời gian nửa năm. Đây là những lần họp chính thức, người quản lý hoặc giám sát trực tiếp sẽ các nhiệm vụ và trách nhiệm chính của nhân viên. Dựa trên đánh giá này, điểm hiệu suất được xác định, được sử dụng cho các mục đích nâng lương, thưởng hoặc chấm dứt hợp đồng.

2/ yếu tố chính để đánh giá hiệu suất thành công

Mỗi công ty đều có cách đánh giá hiệu suất nhân viên khác nhau, tuy nhiên vẫn có một vài điểm mà mọi nhà quản lý đều nên biết để hoạt động này diễn ra hiệu quả.

# Sử dụng mẫu đánh giá rõ ràng

Cả người quản lý và nhân viên đuề có thể cảm thấy không thoải mái trong quá trình đánh giá. Sử dụng một mẫu đánh giá sẽ hữu ích cho cả việc chuẩn bị cuộc họp và tiến hành thực hiện.

# Thu hút nhân viên càng nhiều càng tốt

Một trong những vấn đề chính của việc đánh giá là thiếu sự hưởng ứng từ phía nhân viên. Nếu nhân viên tích cực tham gia vào quy trình đánh giá, sự hài lòng, tính công bằng, hữu dụng và động lực cải thiện năng suất của họ sẽ được tăng lên rất nhiều.

Tạo động lực cho nhân viên làm việc.

# Bắt đầu bằng những tin xấu

Hầu hết chúng tôi đều quen với việc bắt đầu bằng những tin tốt trước khi đưa ra những tin tức xấu và đề xuất cải tiến. Trên thực tế, nhân viên hài lòng nhất khi tin tức xấu đã được xử lý sớm trong cuộc họp. Thông tin tích cực sẽ được thảo luận ngay sau đó và giúp cuộc họp kết thúc trong bầu không khí tích cực.

# Tiến hành phản hồi thường xuyên hơn

Nhận phản hồi mỗi năm một lần không phải là điều sẽ thúc đẩy hiệu suất. Nhân viên cần các phản hồi thường xuyên, liên tục để cải thiện công việc của họ.

# Ghi chép tỉ mỉ các buổi đánh giá

Các quyết định quan trọng như thăng chức, tăng lương hay chấm dứt hợp đồng đều dựa trên thông tin quản lý hiệu suất. Do đó, các cuộc họp thẩm định hiệu suất phải được ghi chép lại tỉ mỉ. Dữ liệu này cần được đánh giá và báo cáo theo cách chuẩn hóa trong toàn tổ chức cũng như lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm.

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực chiến lược hiệu quả trong doanh nghiệp

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn hrmsolutions.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2022 | hrmsolutions.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status