Vì Sao Hệ Thống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Quan Trọng

Vì Sao Hệ Thống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Quan Trọng

Hệ Thống Quản Trị Nguồn Nhân Lực || Trong những năm gần đây, ngành công nghệ thông tin có ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của xã hội, cũng như các quy trình tổ chức, bao gồm các quy trình quản lý nhân sự. Từ một vị trí gắn liền với quản lý hành chính, đã trở thành giải pháp quan trọng của các tổ chức, phần lớn là do sử dụng các công nghệ.

Sự đổi mới liên tục trong công nghệ sẽ thay đổi phương pháp làm việc, quy trình quản lý nhân sự chủ yếu theo cách các tổ chức thu thập, lưu trữ, sử dụng và phổ biến thông tin.

# Thách thức của nhà quản lý nhân sự

Tính năng của phần mềm quản lý nhân sự là một yếu tố thành công quan trọng cho các tổ chức. Chuyên gia nhân sự cần phân tích và xem xét môi trường, xã hội, kinh tế, chính trị-pháp lý và công nghệ.

vi sao he thong quan tri nguon nhan luc quan trong 02
Tìm kiếm phương pháp quản lý sao cho phù hợp với doanh nghiệp.

Để đối mặt với những thách thức này, nhà quản lý buộc phải áp dụng logic mới và phải quên đi thói quen và cách suy nghĩ, hành động lỗi thời. Mặt khác, giúp các tổ chức xác định chiến lược của họ và xây dựng chương trình để phát triển nguồn nhân lực.

# Hệ thống quản lý nhân sự ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp

Trên thực tế, mục tiêu chính của nhân sự trong tổ chức là thu hút, tuyển dụng, thúc đẩy và duy trì nhân viên tài năng trong vai trò của họ, phần mềm tích hợp giữa HRM và công nghệ thông tin, hệ thống quản trị nguồn nhân lực nhân sự là một hệ thống quản lý được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho các nhà quản lý thông tin để đưa ra quyết định nhân sự.

vi sao he thong quan tri nguon nhan luc quan trong 01
Vì sao hệ thống quản trị nguồn nhân lực quan trọng.

Là một hệ thống cho phép bạn theo dõi tất cả nhân viên và thông tin về họ, thường được thực hiện trong cơ sở dữ liệu, hoặc thường xuyên hơn trong một loạt các cơ sở dữ liệu liên quan đến nhau.

vi sao he thong quan tri nguon nhan luc quan trong
Hệ thống quản lý giúp tăng hiệu suất công việc.

Hệ thống thông tin giúp tăng hiệu quả của HRM thông qua những phương pháp tuyển dụng hiệu quả hơn, giao tiếp tổ chức, sự tham gia của nhân viên và tăng kỹ năng của nhà quản lý nhân sự. Từ đó, lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực phải liên kết các chiến lược vốn nhân lực với những giải pháp công nghệ phù hợp nhất.

Xem thêm: Giải pháp đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

Điều này có nghĩa là tạo ra một tổ chức tập trung vào việc kết nối mọi người với chiến lược kinh doanh để đạt được sự thích ứng nhanh chóng với những nhu cầu thay đổi chung cho mọi người và doanh nghiệp. Những nhu cầu tương tự bắt đầu làm cho eHR cần thiết.

# Mục tiêu của phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự cho phép thu thập, lưu trữ, thao tác, phân tích, truy xuất và phân phối thông tin từ môi trường bên trong và bên ngoài. Hệ thống quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức nên được phát triển theo quy trình mà dữ liệu được lưu trữ, trong đó có thể được sử dụng cho một số đầu ra. Do nhiều cách sử dụng dữ liệu này, cần phải phát triển một hệ thống thu thập, xử lý và lưu chuyển thông tin đầy đủ.

- Ngày đăng: 19/08/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).