Tuesday, 24 May 2022

Vai Trò Của Quản Lý Hiệu Suất Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Vai Trò Của Quản Lý Hiệu Suất Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Công tác quản lý hiệu suất nhân sự trong doanh nghiệp đang có nhiều thay đổi lớn. Các hệ thống đánh giá hiệu suất mỗi năm một lần như trước đây đang dần không hiệu quả. Người quản lý phải tìm ra phương pháp quản lý hiệu suất hiệu quả để thay đổi cách quản lý nhân viên trong thời đại kỹ thuật số. Để tìm ra phương hướng giải quyết, hãy cùng tham khảo những thông tin sau về quản lý hiệu suất.

1/ Quản lý hiệu suất nhân sự trong doanh nghiệp là gì?

Quản lý hiệu suất là quá trình giao tiếp liên tục giữa người quản lý và nhân viên, với mục tiêu chung là hoàn thành các mục tiêu chiến lược của công ty. Đây là nền tảng cho việc cải thiện hiệu suất và tăng cường tính tham gia của nhân viên trong tổ chức. Nhân viên sẽ được cung cấp công cụ để đạt được tiềm năng tối đa và tăng năng suất.

Nhân viên sẽ được cung cấp công cụ để đạt được tiềm năng tối đa và tăng năng suất.

Quá trình quản lý hiệu suất nhân viên thường được thực hiện kết hợp giữa lời nói và văn bản, diễn ra trong suốt cả năm và dẫn đến việc đánh giá hiệu suất hàng năm. Toàn bộ quá trình này bao gồm nhiều hoạt động như: xác định kỳ vọng, đặt mục tiêu, thiết lập mục tiêu, cung cấp phản hồi liên tục và kiểm tra kết quả.

Quản lý hiệu suất nhân sự trong doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là thiết lập mục tiêu hàng năm, mà là đặt ra các mục tiêu cá nhân hóa cho nhân viên, thay đổi linh hoạt theo sự phát triển của công ty. Điều này không chỉ phù hợp với những thay đổi năng động trong môi trường kinh doanh mà còn cung cấp phản hồi thời gian thực cho nhân viên, cho phép họ tự sửa lỗi.

2/ Các bước để quản lý hiệu suất nhân sự

Quản lý hiệu suất là một chu trình bao gồm ba yếu tố chính:

2.1/ Lập kế hoạch thực hiện

Bước đầu tiên là thiết lập mục tiêu cá nhân, đây là những mục tiêu mà họ mong muốn đạt được. Mỗi mục tiêu riêng lẻ phải hỗ trợ và phù hợp với mục tiêu tổ chức. Kế hoạch thực hiện càng chi tiết thì càng có nhiều cơ hội đạt được mục tiêu.

Kế hoạch thực hiện càng chi tiết thì càng có nhiều cơ hội đạt được mục tiêu.

Điều này giúp nhân viên hình dung cách thức làm việc, thời gian hoàn thành và cách phân bổ công sức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ. Kết thúc bước này, cả nhân viên và quản lý cần đạt được nhận thức chung về khung thời gian, kết quả mong đợi và tiêu chuẩn đo lường công việc.

2.2/ Huấn luyện hiệu suất

Mục đích cốt lõi của bước này là cung cấp phản hồi thường xuyên về hiệu suất, đồng thời cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để nhân viên cải thiện hiệu suất khi cần thiết.

Mục đích cốt lõi của bước này là cung cấp phản hồi thường xuyên về hiệu suất.

Người quản lý cần nhận thức được nhu cầu đào tạo của nhân viên và huấn luyện họ theo nhu cầu này. Bước này cực kỳ quan trọng để trao quyền cho nhân viên, duy trì việc giao tiếp và cải thiện năng lực làm việc.

2.3/ Đánh giá hiệu suất

Nhân viên được nhận đánh giá phản hồi ở bước này. Phản hồi này bao gồm các yếu tố sau: sự công nhận về đóng góp của nhân viên, thảo luận về những thách thức đòi hỏi phải cải thiện và đào tạo nhiều hơn nữa. Sau khi hoàn tất cả bước trên, bạn mới có thể phát triển và xây dựng kế hoạch mới tiếp theo. Những kế hoạch đó cần phải rõ ràng và có thể đo lường được.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn hrmsolutions.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2022 | hrmsolutions.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status