Vai trò của phần mềm nhân sự tiền lương trong doanh nghiệp

Vai trò của phần mềm nhân sự tiền lương trong doanh nghiệp

Ở các doanh nghiệp lớn việc tính lương hầu như là một thách thức của phòng nhân sự, quản lý bảng lương là một công việc đòi hỏi sự tính chính xác cao, vì một lỗi nhỏ cũng có thể gây thiệt hại lớn, làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi áp dụng phần mềm nhân sự tiền lương sẽ có những thay đổi gì?. Dưới đây là những thách thức về tính lương mà bạn phải xem xét và làm thế nào để giải quyết chúng một cách hiệu quả.

# Xử lý bảng lương thủ công

Xử lý bảng lương thủ công là không cầu phải đầu tư vào phần mềm hoặc bất kỳ hệ thống điện tử nào (ngoại trừ máy tính), nhưng việc nhập thủ công dữ liệu và tính toán khiến bạn dễ bị lỗi hoặc trùng lặp, có thể gây ra những thiệt hại cho công ty. Không sử dụng bất kỳ phần mềm có nghĩa là dữ liệu nhân viên không thể được lưu trữ và các tính toán và khấu trừ, không thể được tính toán tự động, làm cho tất cả các bước trở nên dư thừa sau mỗi lần thanh toán.

vai tro cua phan mem nhan su tien luong trong doanh nghiep 2
Xử lý bảng lương theo thủ công.

Xử lý thủ công cũng khiến cho việc tạo báo cáo và chia sẻ thông tin trong một tổ chức trở nên khó khăn. Trên hết, số liệu bảng lương bí mật cũng có thể dễ dàng bị rò rỉ vì không có hình thức bảo mật nào cả.

# Không tuân thủ theo quy chuẩn

Vấn đề thuế lương vẫn là một thách thức lớn đối với các công ty không thuê nhân sự để thực hiện công việc này.

vai tro cua phan mem nhan su tien luong trong doanh nghiep 3
Không theo quy chuẩn nào.

Dù lý do là vì không nộp thuế chính xác và đúng hẹn, hoặc do sơ suất, thiếu kiến ​​thức thì vẫn dẫn đến những hệ quả không đáng có.

 # Cập nhật các thông tin mới

Thông tin mới luôn được cập nhật về các thuế và luật pháp mới nhất, giúp việc tính toán sai lầm và nộp thuế không chính xác.

# Tiết kiệm được rất nhiều thời gian

Xử lý bảng lương tốn nhiều thời gian, việc áp dụng phần mềm sẽ giúp tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho phòng nhân sự.

vai tro cua phan mem nhan su tien luong trong doanh nghiep 4
Tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Đồng thời, giúp bộ phận nhân sự có thể tập trung phát triển các chiến lược nhân sự hiệu quả hơn.

Việc tự động hóa giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho việc xử lý bảng lương là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Giải pháp sử dụng phần mềm nhân sự tiền lương tự động hóa quy trình, chính là chìa khóa để giải đáp mọi vấn đề tiền lương .

- Ngày đăng: 13/03/2019
Chia Sẻ