Theo Dõi, Quản Lý Thông Tin Nhân Sự Với Cú “Click Chuột”

Theo Dõi, Quản Lý Thông Tin Nhân Sự Với Cú “Click Chuột”

Quản lý thông tin nhân sự trong một tổ chức lớn với hàng nghìn nhân viên đó là một thách thức vô cùng lớn với nhiều doanh nghiệp, để tránh sự sai xót và tiết kiệm nhân lực cho công tác quản lý này thì việc triển khai một hệ thống quản lý thông tin là đều rất cấp thiết, hệ thống quản lý thông tin nhân sự góp phần hợp lý hóa các quy trình nhân sự và tiết kiệm thời gian cho bộ phận nhân sự.

Phần lớn thời gian dành cho các quy trình nhân sự, phải thực hiện những công việc mang tính nhàm chán và lập lại sẽ có thể được sử dụng hiệu quả hơn, bằng cách xây dựng những mục tiêu chiến lược về nhân sự.

Vì sao nên dùng hệ thống quản lý thông tin nhân sự?

Khi công nghệ phát triển, sẽ tác động lên kế hoạch quản lý nguồn nhân lực chiến lược. Hệ thống thông tin nguồn nhân lực là hệ thống điện tử thông tin lưu trữ cơ sở dữ liệu để dễ dàng truy cập và phân tích.

Một số hệ thống thông tin cho phép tự động hóa các quy trình, như tính toán thuế lương, trong khi các hệ thống khác hợp lý hóa các quy trình bằng cách giảm thiểu nhu cầu nhập dữ liệu thủ công và hồ sơ giấy, do đó tăng độ chính xác và hiệu quả.

# Hỗ trợ tuyển dụng

Hệ thống thông tin nguồn nhân lực theo dõi dữ liệu quan trọng của nhân viên như thông tin nhân khẩu học, chức danh công việc trong quá khứ,… Lưu trữ thông tin này trong cơ sở dữ liệu điện tử cho phép doanh nghiệp phân tích thông tin dễ dàng hơn, khi thực hiện các chiến lược tuyển dụng, lập kế hoạch chiến lược.

theo doi quan ly thong tin nhan su voi cu click chuot
Hỗ trợ lưu trữ sàng lọc ứng viên.

Các nhân viên nhân sự có thể nhanh chóng báo cáo để xác định các mục như số lượng nhân viên đã được thuê trong năm ngoái, thời gian trung bình của nhiệm kỳ và sự thay đổi  số lượng nhân viên.

# Đào tạo và phát triển

Đối các tổ chức nhỏ cũng nên triển khai hệ thống quản lý thông tin nhân sự. Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty, bạn có thể sử dụng hệ thống để tạo điều kiện cho quá trình đánh giá hiệu suất hàng năm, cho phép nhân viên đăng ký các lớp đào tạo do công ty tài trợ hoặc xây dựng hệ thống đào tạo nhân viên.

theo doi quan ly thong tin nhan su voi cu click chuot 3
Đào tạo phát triển hiệu suất nhân sự.

Có được thông tin này các nhà quản lý có thể dễ dàng phát triển các chương trình đào tạo mới hoặc khi tái cấu trúc các phòng ban hoặc vị trí.

# Quản lý rủi ro

Hệ thống thông tin nguồn nhân lực cũng giảm thiểu rủi ro sai xót các thông tin. Vì tất cả thông tin được lưu trữ rất rõ ràng như thông báo kỷ luật nhân viên, nhật ký tai nạn và yêu cầu bồi thường của công nhân….

Hệ thống quản lý thông tin nhân sự sẽ đảm bảo cho pháp bạn truy suất báo cáo về thông tin nhân sự chỉ trong một click chuột. Bạn đá áp dụng hệ thống vào doanh nghiệp của mình chưa?.

- Ngày đăng: 23/03/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).