6 Lợi Ích Của Việc Viết Bản Mô Tả Công Việc Cho Doanh Nghiệp

6 Lợi Ích Của Việc Viết Bản Mô Tả Công Việc Cho Doanh Nghiệp

Không có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải viết bản mô tả công việc (JD) cho các vị trí trong công ty. Bản thân việc viết JD tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, JD là một công cụ rất hữu dụng bởi nó là kết quả của việc phân tích quá trình xác định, làm rõ các yêu cầu, nhiệm vụ của