Làm Thế Nào Để Xác Định Giá Trị Cốt Lõi Của Công Ty Bạn

Làm Thế Nào Để Xác Định Giá Trị Cốt Lõi Của Công Ty Bạn

Khi bắt đầu thành lập hay ở giai đoạn đầu phát triển, các công ty tập trung chủ yếu vào việc xác định sứ mệnh của họ: những gì họ làm, các sản phẩm hoặc dịch vụ họ cung cấp, các khách hàng mà họ phục vụ. Nhiệm vụ này cần được ưu tiên hàng đầu, bởi vì nó quyết định đến sự thành công của công việc kin

5 Lợi Ích Của Việc Đầu Tư Phát Triển Nguồn Nhân Lực

5 Lợi Ích Của Việc Đầu Tư Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Đầu Tư Phát Triển Nguồn Nhân Lực
Vốn con người là thước đo giá trị kinh tế mà một nhân viên mang lại thông qua kiến thức, kỹ năng và khả năng của họ. Tổng chi phí vốn lực chiếm trung bình gần 70% chi phí hoạt động của một công ty. Mặc dù chi rất nhiều tiền cho chi phí nhân viên nhưng nhiều công ty

Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng Bởi Các Yếu Tố Nào?

Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng Bởi Các Yếu Tố Nào?

Quản Trị Nhân Lực
Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp là trọng tâm hoạt động hàng đầu của các nhà quản lý bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến con đường phát triển của doanh nghiệp. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực rất đa dạng và có ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Doanh nghiệp cần phải hi