Cách mạng công nghệ mới thay đổi gì trong quản lý nhân sự

Cách mạng công nghệ mới thay đổi gì trong quản lý nhân sự

Xu hướng công nghệ trong nhân sự gần đây sẽ định hình lại các quy trình tuyển dụng trong những năm sắp tới. Công nghệ đã mang lại một cuộc cách mạng đáng kể về nguồn nhân lực. Trên thực tế, đã định nghĩa lại khái niệm về quy trình tuyển dụng.

Những phát triển công nghệ gần đây đã thay đổi nhân sự

Thách thức hàng đầu khi triển khai ứng dụng di động

Thách thức hàng đầu khi triển khai ứng dụng di động

Giải pháp ứng dựng di động trong doanh nghiệp không chỉ liên quan đến các đối tác bên ngoài công ty mà còn những người nội bộ như nhân viên, nhà cung cấp, cổ đông, giám đốc,…Sự thay đổi cấu trúc vận hành doanh nghiệp và công nghệ 4.0 đang thúc đẩy gia tăng về nhu cầu truy cập thông tin trên nhiều th