Những Xu Hướng Phỏng Vấn Tuyển Dụng Phổ Biến Nhất 2019

Những Xu Hướng Phỏng Vấn Tuyển Dụng Phổ Biến Nhất 2019

1. Phỏng vấn nhóm
Một buổi phỏng vấn nhóm thường bao gồm 2 người ứng viên trở lên, phía nhà tuyển dụng sẽ có sự tham gia của Trưởng phòng tuyển dụng, Quản lý trực tiếp, thậm chí là Ban Quản trị. Tại sao các nhà tuyển dụng cấp cao thường rất hào hứng với phương pháp phỏng vấn này? Bởi vì nó giúp họ