Tuyển Dụng Web Developer

Tuyển Dụng Web Developer

Công ty Cổ phần DigiNet hiện đang cần tuyển:

1/ Vị trí cần tuyển: Web Developer

2/ Số lượng: Không giới hạn

3/ Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

4/ Mô tả công việc:
- Viết phần mềm theo tài liệu phân tích từ các bộ phận liên quan.
- Có khả năng nghiên cứu và sử dụng công nghệ mới hỗ trợ ch