95% Nhà Quản Lý Đang Quản Lý Nhân Sự Theo Tư Duy Lỗi Thời

95% Nhà Quản Lý Đang Quản Lý Nhân Sự Theo Tư Duy Lỗi Thời

Điều gì là động lực quan trọng nhất đối với nhân viên tại nơi làm việc? Tiền, áp lực, hay sự khen ngợi?. Các nhà quản lý thương tin rằng áp lực sẽ tạo ra kim cương. Họ cho rằng để thúc đẩy hiệu suất thì cần liên kết mục tiêu của nhân viên với các khoản thưởng nhất định, nhân viên cần làm việc hăng s