5 Lý Do Để Tự Động Hóa Quản Lý KPI Trong Doanh Nghiệp

5 Lý Do Để Tự Động Hóa Quản Lý KPI Trong Doanh Nghiệp

Trước đây có rất ít công ty sử dụng phần mềm đánh giá nhân sự KPI hay hệ thống quản lý doanh nghiệp để quản lý KPI. Họ thường sử dụng bảng tính, tài liệu biểu mẫu miễn phí,…Với sự phát triển của công nghệ như ngày nay, số lượng các công ty tiến hành tự động hóa việc đánh giá nhân sự KPI ngày càng tă