Ứng Dụng Rộng Rãi Trí Tuệ Thông Minh Nhân Tạo Trong Đời Sống

Ứng Dụng Rộng Rãi Trí Tuệ Thông Minh Nhân Tạo Trong Đời Sống

Artificial intelligence (AI ) hay còn gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo, không còn là một khái niệm chỉ phù hợp với tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mà đã đi vào cuộc sống của con người theo nhiều cách. Tuy nhiên trí tuệ nhân tạo được ứng dụng khá rộng chủ yếu là một trong những ngành chủ yếu của c