Trí Tuệ Nhân Tạo AI Ảnh Hưởng Đến Phần Mềm Nhân Sự – Tiền Lương

Trí Tuệ Nhân Tạo AI Ảnh Hưởng Đến Phần Mềm Nhân Sự – Tiền Lương

Tính lương là một trong những quy trình phức tạp nhất ở tất cả doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những chi phí lớn nhất chiếm đến 60% tổng chi phí chung. Về lý thuyết, chức năng thanh toán lương rất đơn giản: Bạn trả lương cho nhân viên đúng hạn và tương xứng với công sức mà họ bỏ ra.

Trên thực

Top 3 Xu Hướng Công Nghệ Đổi Mới Trong Doanh Nghiệp

Top 3 Xu Hướng Công Nghệ Đổi Mới Trong Doanh Nghiệp

Khi tốc độ thay đổi tăng lên, việc cập nhật các xu hướng công nghệ đổi mới trở nên thách thức hơn - đặc biệt là đối với các tổ chức có nguồn nhân lực hạn chế. Khi áp dụng công nghệ mới thường gây ra những thay đổi đáng kể cho công việc, khiến việc hiện đại hóa trở thành một quá trình rủi ro và điều