Nguyên nhân thất bại khi triển khai phần mềm nhân sự

Các dự án triển khai phần mềm nhân sự đôi khi không mang lại hiệu quả như mong đợi. Những vấn đề của doanh nghiệp có thể vẫn chưa được xử lý hay quy trình hành chính không được sắp xếp tự động hợp lý. Vậy những lý do đằng sau sự thất bại của các dự án này là gì? Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê một số nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc triển khai phần mềm nhân sự thất bại.  READMORE

TM – DV – Khó khăn

1. PaperWork quá nhiều

2. Dữ liệu rời rạc, thiếu công cụ quản lý, kiểm soát dữ liệu

3. Thiếu hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu cho BOD

4. Thiếu công cụ phân tích hỗ trợ cho việc "tuyển đúng người - giao đúng việc - trả lương theo đúng năng lực