Ai Dọn 14 Tấn Phân Trên Đỉnh Everest?

Ai Dọn 14 Tấn Phân Trên Đỉnh Everest?

Môi Trường Đỉnh Everest
Có hàng tỷ thứ mà một nhà leo núi cần quan tâm khi chinh phục nóc nhà thế giới. Họ chẳng có thời gian để hỏi rằng: Ai sẽ dọn dẹp hơn 14 tấn phân người?

Mỗi năm, khoảng 1.200 người đáp lại tiếng gọi hoang dã của đỉnh Everest trong suốt mùa leo núi bắt đầu từ tháng 5. Họ la