Nên Chọn Lương Gross Hay Lương Net Khi Nhận Việc?

Nên Chọn Lương Gross Hay Lương Net Khi Nhận Việc?

Lương bổng là yếu tố quan trọng đối với nhiều người để quyết định apply vào một vị trí công việc. Ngoài ra, đây cũng là vấn đề thường xuyên được trao đổi trong các buổi phỏng vấn. Tuy quan trọng như thế nhưng vấn có nhiều ứng viên chưa phân biệt được hai hình thức trả lương phổ biến hiện nay của các