Phân Biệt Mô Hình Tiếp Thị B2B Và B2C Chuẩn

Phân Biệt Mô Hình Tiếp Thị B2B Và B2C Chuẩn

Khi bắt đầu tiếp thị đối tượng khách hàng một trong những điểm khác biệt cốt lõi mà doanh nghiệp cần  xem xét cẩn thận, đó chính là tiếp thị cho người tiêu dùng (B2C) hay đối tượng tiếp thị là doanh nghiệp (B2B). Vậy cách tiếp thị B2B và B2C khác nhau như thế nào?.
Giới thiệu về B2B
B2B là tên viế