Tỉ lệ thất bại khi triển khai phần mềm nhân sự của DigiNet cao không?

Với gần 25 năm trong nghề, DigiNet đã gặt hái nhiều thành công nhưng không ít lần gặp thất bại.

Tuy nhiên từ những thất bại này mà DigiNet đã đúc kết được kinh nghiệm xương máu và dẫn dắt các dự án triển khai phần mềm nhân sự tiền lương hiệu quả tránh khỏi các va vấp đó.