Giảm Thất Thoát Chi Phí Ẩn Trong Quy Trình Quản Lý Doanh Nghiệp

Giảm Thất Thoát Chi Phí Ẩn Trong Quy Trình Quản Lý Doanh Nghiệp

Chi phí ẩn là một những nguyên nhân chính khiến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Những chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh do lỗi của hệ thống được hiểu là chi phí ẩn. Điều này khiến giá thành sản phẩm bị đội lên