[INFORGRAPHIC] Sự Phát Triển Của Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự

[INFORGRAPHIC] Sự Phát Triển Của Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự

Sau khi được ra đời vào những năm 1970, phần mềm HRMS đã mang lại một làn sóng thay đổi cho các doanh nghiệp trong mọi ngành nghề, đồng thời nó cũng trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Khả năng tự động hóa của phần mềm đã hợp lý hóa các quy trình nhân sự và giúp phòng ban nhân sự làm việc hiệu q