Những Sự Cố Phổ Biến Trên Hệ Thống Phần Mềm Nhân Sự

Những Sự Cố Phổ Biến Trên Hệ Thống Phần Mềm Nhân Sự

Với kinh nghiệp hơn 20 năm phân tích và phát triển phần mềm, LemonHR xin chia sẻ về các vấn đề sự cố phổ biến nhất trong các phần mềm quản lý nhân sự hiện nay. Sự cố này thường xuất hiện trong nhiều ứng dụng phần mềm mới xây dựng và đối với các doanh nghiệp non trẻ thiếu kinh nghiệm.
1/ Tính toán k