Tuyển Dụng Marketing: Ảo Tưởng Hay Xu Thế?

Tuyển Dụng Marketing: Ảo Tưởng Hay Xu Thế?

Thời các doanh nghiệp thường đăng quảng cáo tuyển dụng trên báo để tuyển dụng nhân viên đã qua. Trong thời đại kỹ thuật số như ngày nay, thị trường việc làm rộng mở cho tất cả mọi người, ứng viên có nhiều lựa chọn hơn cho một vị trí công việc. Họ có thể tìm được nhiều thông tin hơn về doanh nghiệp,