Làm Thế Nào Để Xây Dựng Quy Trình On Boarding Hiệu Quả

Làm Thế Nào Để Xây Dựng Quy Trình On Boarding Hiệu Quả

Các quy trình, chính sách và thủ tục của doanh nghiệp cần được xem xét lại định kỳ để cải thiện hiệu quả, đặc biệt là quy trình on boarding. Bởi vì bạn cần đảm bảo rằng nhân viên mới đang được đào tạo đúng cách, để họ thành thạo công việc càng sớm càng tốt.

Có quy trình làm việc phù hợp, giúp việ