Kết Hợp Ban Quản Lý Dự Án Giúp Chọn Phần Mềm Nhân Sự Hiệu Quả

Kết Hợp Ban Quản Lý Dự Án Giúp Chọn Phần Mềm Nhân Sự Hiệu Quả

Để quy trình lựa chọn phần mềm nhân sự diễn ra thành công, bạn cần sự nỗ lực của cả một tập thể, việc không tập hợp được các thành viên phù hợp cho quy trình có thể dẫn đến thảm họa. Một nghiên cứu của công ty Gartner cho biết, việc không có yếu tố con người là một trong những lý do hàng đầu khiến q