Phần mềm quản trị nhân sự LemonHR có nhập liệu nhiều lần hay không?

Phần mềm nhân sự LemonHR cho phép liên kết với các phần mềm khác thông qua 1 file import. Khách hàng chỉ cần cập nhập thông tin trên LemonHR và nhận file xuất ra từ phần mềm để nộp.