Phần mềm quản trị nhân sự LemonHR có nhập liệu nhiều lần hay không?

Phần mềm quản trị nhân sự LemonHR có nhập liệu nhiều lần hay không?

Phần mềm nhân sự LemonHR cho phép liên kết với các phần mềm khác thông qua 1 file import. Khách hàng chỉ cần cập nhập thông tin trên LemonHR và nhận file xuất ra từ phần mềm để nộp.