Dự Báo Và Lập Kế Hoạch Nhân Sự Trong Tương Lai

Dự Báo Và Lập Kế Hoạch Nhân Sự Trong Tương Lai

Bộ phận nhân sự có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo nhân viên, thực hiện các chính sách lợi ích và xử lý các vấn đề phát sinh. Chính vì thế bộ phận nhân sự thường có ít thời gian cho việc phát triển các kế hoạch dài hạn. Mặc dù hiểu được nhu cầu, nhưng nhiều tổ chức không có quy trình hoạch định nguồn n

Quản Trị Nguồn Nhân Lực Chiến Lược Hiệu Quả Trong Doanh Nghiệp

Quản Trị Nguồn Nhân Lực Chiến Lược Hiệu Quả Trong Doanh Nghiệp

Quản trị hiệu quả trong doanh nghiệp
Quản trị nguồn nhân lực chiến lược là sự kết nối giữa nguồn nhân lực của công ty với các chiến lược, mục tiêu. Mục đích của quản trị nguồn nhân lực chiến lược là: nâng cao tính linh hoạt, đổi mới và lợi thế cạnh tranh, phát triển phù hợp với mục đích văn hóa tổ

3 Mô Hình Quản Trị Nhân Lực Phổ Biến Người Nhân Sự Nên Biết

3 Mô Hình Quản Trị Nhân Lực Phổ Biến Người Nhân Sự Nên Biết

Các mô hình nhân sự giúp giải thích vai trò của phòng HR trong doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giới thiệu 3 mô hình quản trị nhân lực phổ biến nhất. Những mô hình này cho phép giải thích HR là gì, các HR tăng giá trị cho doanh nghiệp và cách doanh nghiệp ảnh hưởng đến HR.
1/ Mô hình nhân quả tiêu chu

5 Kỹ Năng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cần Phải Có

5 Kỹ Năng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cần Phải Có

Sự quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, vì lĩnh vực này yêu cầu người quản lý phải có kiến thức sâu rộng cũng như nhiều kỹ năng khác. Để thành công trong ngành nghề này, người nhân sự cần có 5 kỹ năng quản trị nguồn nhân lực sau.
1/ Quản lý công việc tốt
Một

[INFOGRAPHIC] Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Tài Trong Các Doanh Nghiệp

[INFOGRAPHIC] Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Tài Trong Các Doanh Nghiệp

Nhân sự trong doanh nghiệp luôn là một nguồn lực vô cùng quan trọng, bên cạnh đó việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên đang được các nhà quản lý nhân sự quan tâm. Quy trình tuyển dụng nhân tài là một mấu chốt quan trọng trong bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều và