CafeF: Giải quyết bài toán nhân sự trong sản xuất – thương mại

CafeF: Giải quyết bài toán nhân sự trong sản xuất – thương mại

Mời bạn truy cập link sau để đọc chi tiết bài viết: 

http://cafef.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su-nganh-san-xuat-xay-dung-20190315125958304.chn

Để tìm cách giải quyết cho bài toán quản lý nhân sự gặp nhiều khó khăn ở các công ty sản xuất - xây dựng, phóng viên Cafef đã tìm đến anh Trần Trọng H