App LemonHR Ra Mắt Phiên Web – App Mobile

App LemonHR Ra Mắt Phiên Web – App Mobile

Vừa qua, phần mềm Quản trị Nguồn Nhân lực LemonHR đã cho ra mắt phiên bản Web - App mobile.  LemonHR sẽ tăng cường sự hiện diện cùng khả năng hỗ trợ cho mọi hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp.
1/ Xu hướng sử dụng Web - App mobile trong quản lý nhân sự
Công nghệ di động đang thay đổi cách mọi ngườ

Bạn Đang Gặp Khó Khăn Trong Cách Quản Lý Thông Tin Nhân Sự?

Bạn Đang Gặp Khó Khăn Trong Cách Quản Lý Thông Tin Nhân Sự?

Những khó khăn quản lý thông tin nhân sự trong các doanh nghiệp thường là phần giấy tờ lưu trữ quá phức tạp, thủ công và ngốn quá nhiều thời gian mà vẫn không mang lại những  hiệu quả như mong muốn.
Doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm:

Công cụ phân tích dữ liệu Nhân sự?
Công cụ hỗ trợ hoạch địn