Ứng Dụng Hệ Thống Quản Trị Nguồn Lực LemonHR Trong Trường Học

Ứng Dụng Hệ Thống Quản Trị Nguồn Lực LemonHR Trong Trường Học

Bạn quá bận rộn với việc quản lý giờ lên lớp, lịch nghỉ phép của giảng viên để tính công và tính lương?. Việc đánh giá KPIs, BSC, đánh giá năng suất của giảng viên không đạt hiệu quả?.Bạn không biết phải làm gì khi công tác tuyển dụng, đào tạo, chính sách chế độ không được tối ưu hóa?.

Hệ sinh th

Phần mềm quản lý nhân sự LemonHR giúp giảm tải công việc không?

Phần mềm quản lý nhân sự LemonHR giúp giảm tải công việc không?

Phần mềm quản trị nhân viên LemonHR sẽ giúp:

Giảm bớt paper work.

Giảm bớt việc quên công việc.

Giảm sai sót về dữ liệu.

Giúp người quản lý kiểm soát dữ liệu theo thời gian thực.

Do đó, Phần mềm nhân sự này sẽ thực sự giảm bớt một số rắc rối của các công việc hàng ngày.