NITTO DENKO

NITTO DENKO

Sau khi áp dụng phần mềm Quản lý Nhân sự LemonHR do DigiNet cung cấp, Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam (NDV) nhận thấy các tính năng của phần mềm hoạt động tốt và đáp ứng được các yêu cầu của công ty trong việc quản lý nhân sự.

DigiNet có một đội ngũ nhân viên vui vẻ, chuyên nghiệp, nhiệt tình v