[INFOGRAPHIC] Báo Cáo Của Nielsen Tiêu Dùng Việt Nam 2018 – 2019

[INFOGRAPHIC] Báo Cáo Của Nielsen Tiêu Dùng Việt Nam 2018 – 2019

Báo Cáo Của Nielsen – Một sự kiện công nghệ có quy mô lớn nhất ngày nay, sự kiện này được tổ chức lần lượt tại hai thành phố lớn như Hồ Chí Minh và Hà Nội, đã quy tụ phần lớn những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, từ các chuyên gia cho đến các bạn sinh viên trẻ, những các quản lý trong công