Khi Nhân Viên Quan Trọng Thôi Việc: Người Quản Lý Nên Làm Gì?

Khi Nhân Viên Quan Trọng Thôi Việc: Người Quản Lý Nên Làm Gì?

Nếu một nhân viên quan trọng thôi việc thì chắc chắn đó là một điều mà bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng muốn nghe, nhưng đây là một phần không thể tránh khỏi. Khi người quản lý nhân sự biết cách xử lý tình huống tốt, bạn có thể giữ chân nhân viên hay đảm bảo công tác chuyển giao công việc diễn ra su