Nguồn Nhân Lực Tại Việt Nam Hiện Nay Như Thế Nào?

Nguồn Nhân Lực Tại Việt Nam Hiện Nay Như Thế Nào?

Nguồn nhân lực tại Việt Nam được công nhận là một trong những nguồn dồi dào nhất khu vực do dân số khá trẻ. Tuy nhiên nhiều tổ chức quốc tế lớn trong nước vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tuyển dụng đủ số lượng nhân viên giỏi. Do đó, họ thiếu các nguồn lực cần thiết để mở rộng hoạt động sản xuất, ki