Google Vẫn Theo Dõi Người Dùng Ngay Cả Khi Bị Chặn

Google Vẫn Theo Dõi Người Dùng Ngay Cả Khi Bị Chặn

Cái chết và thuế là hai trong số những thứ không thể tránh khỏi trong cuộc sống, và ngay lúc này, chúng ta có thể thêm vào danh sách một thứ khác - một thứ liên quan đến bản chất soi mói, luôn muốn biết mọi thứ về người dùng của Google.

Bạn có thể xếp thông tin này vào mục "không hề gây bất ngờ":