Nguyên nhân thất bại khi triển khai phần mềm nhân sự

Các dự án triển khai phần mềm nhân sự đôi khi không mang lại hiệu quả như mong đợi. Những vấn đề của doanh nghiệp có thể vẫn chưa được xử lý hay quy trình hành chính không được sắp xếp tự động hợp lý. Vậy những lý do đằng sau sự thất bại của các dự án này là gì? Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê một số nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc triển khai phần mềm nhân sự thất bại.  READMORE

Giới thiệu về hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs

Giới thiệu về hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs

HRMs là từ viết tắt của Human Resource Management Systems (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực). Hệ thống này là sự tổng hợp của nhiều hệ thống và quy trình trong hệ thống quản lý nhân sự nhằm đảm bảo quản lý dễ dàng nguồn lực và dữ liệu của doanh nghiệp.

Ở các doanh nghiệp, hệ thống quản lý nguồn nh