Tại sao nên tích hợp hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương 

Tại sao nên tích hợp hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương 

Hệ thống quản lý nhân sự tiền lương tích hợp quản lý nhân sự và bảng lương trên cùng một nền tảng. Nếu được ứng dụng đúng cách, công việc sẽ nhanh chóng, chính xác hơn và không yêu cầu giám sát 24/7.

Bằng cách sử dụng công nghệ tự phục vụ, người quản lý và nhân viên có thể tiếp cận dữ liệu của hệ