Hệ thống quản lý nguồn nhân lực trong bệnh viện

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực trong bệnh viện

Hỏi: Có phần mềm quản lý nguồn nhân lực nào để theo dõi và báo cáo về nhân sự cho bệnh viện hay không ?

Đối với các bệnh viện, việc quản lý y bác sĩ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các vấn đề về kế hoạch khám chữa bệnh và sự bất mãn của nhân viên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân, chấ