Phần Mềm Nhân Sự Giúp Bộ Phận HR Hạn Chế Giấy Tờ?

Phần Mềm Nhân Sự Giúp Bộ Phận HR Hạn Chế Giấy Tờ?

Hầu hết ở các công ty, bộ phận nhân sự sử dụng các tài liệu giấy như biểu mẫu, giấy ghi nhớ, danh sách tuyển dụng, sổ tay nhân viên và các tài liệu nội trú. Sử dụng giấy tờ có thể lãng phí ngân sách vì có liên quan đến việc sử dụng máy in, không gian văn phòng, mực, cùng với phí bảo trì. Để hạn chế