Làm Thế Nào Để Xác Định Giá Trị Cốt Lõi Của Công Ty Bạn

Làm Thế Nào Để Xác Định Giá Trị Cốt Lõi Của Công Ty Bạn

Khi bắt đầu thành lập hay ở giai đoạn đầu phát triển, các công ty tập trung chủ yếu vào việc xác định sứ mệnh của họ: những gì họ làm, các sản phẩm hoặc dịch vụ họ cung cấp, các khách hàng mà họ phục vụ. Nhiệm vụ này cần được ưu tiên hàng đầu, bởi vì nó quyết định đến sự thành công của công việc kin