7 Module Cơ Bản Trong Dự Án ERP Là Gì?

7 Module Cơ Bản Trong Dự Án ERP Là Gì?

Dự Án ERP Là Gì
Các doanh nghiệp hiện nay đang dần nhận thức rõ tầm quan trọng của phần mềm ERP trong quá trình hoạt động, phát triển. Nhờ sự góp sức của phần mềm mà doanh nghiệp có thể thúc đẩy hiệu quả, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng tận dụng tối đa phầ

Hạn Chế Sai Sót Khi Triển Khai Hệ Thống ERP Cho Doanh Nghiệp

Hạn Chế Sai Sót Khi Triển Khai Hệ Thống ERP Cho Doanh Nghiệp

Triển Khai Hệ Thống ERP
ERP viết tắt của từ Enterprise resource planning là một hệ thống hoạch định nguồn tài nguyên tổng thể của doanh nghiệp. ERP được xem là một giải pháp quản lý cho các doanh nghiệp hiện nay. Từ đó nhờ vào quy trình nghiệp vụ mà xây dựng một hệ thống phần mềm phù hợp với thực t