Phần Mềm Nhân Sự LemonHR Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp

Phần Mềm Nhân Sự LemonHR Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp

Ngày nay việc quản trị nguồn nhân lực đang là một vấn đề được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm đến. Việc khai thác và quản lý tốt nguồn nhân lực sẽ giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển và vươn xa. Vậy tầm quan trọng của việc quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp như thế nào?. Việc

Giới Thiệu Về E-Learning Và Mã Nguồn Mở Moodle

Giới Thiệu Về E-Learning Và Mã Nguồn Mở Moodle

E - learning là gì?

Khái niệm E-learning

E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin.

Có hai hình thức giao tiếp giữa người dạy và người học: giao tiếp đồng bộ (Synchronous) và giao tiếp kh