7 Module Cơ Bản Trong Dự Án ERP Là Gì?

7 Module Cơ Bản Trong Dự Án ERP Là Gì?

Dự Án ERP Là Gì
Các doanh nghiệp hiện nay đang dần nhận thức rõ tầm quan trọng của phần mềm ERP trong quá trình hoạt động, phát triển. Nhờ sự góp sức của phần mềm mà doanh nghiệp có thể thúc đẩy hiệu quả, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng tận dụng tối đa phầ