Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

Mặc dù nhiều nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp hiện nay vì lý do chi trả cá nhân, nhưng hầu hết ai cũng muốn mình được công nhận đánh giá trong công việc. Do đó, một quy trình quản lý đánh giá hiệu suất nhân viên chuyên nghiệp và hiệu quả được nhiều nhà quản lý quan tâm.
1/ Đánh giá hiệu su