Thực Trạng Công Tác Tuyển Dụng Tại Nhiều Doanh Nghiệp Hiện Nay

Thực Trạng Công Tác Tuyển Dụng Tại Nhiều Doanh Nghiệp Hiện Nay

Theo các số liệu thống kê tuyển dụng khác nhau, việc thu hút các ứng viên chất lượng hàng đầu là thách thức lớn nhất của các nhà tuyển dụng và quản lý nhân sự hiện nay. Các ứng viên có ưu thế hơn trong việc lựa chọn tổ chức mà họ muốn làm việc. Điều này khiến nhà tuyển dụng phải cạnh tranh khốc liệt