Tối Ưu Hóa Công Nghệ Nhân Sự Đáp Ứng Nhu Cầu Doanh Nghiệp

Tối Ưu Hóa Công Nghệ Nhân Sự Đáp Ứng Nhu Cầu Doanh Nghiệp

Các doanh nghiệp phải đối mặt với sự thay đổi và thách thức đặc biệt từ thị trường toàn cầu đầy biến động, thị trường lao động liên tục thay đổi và sự phát triển của công nghệ thông qua AI, tự động hóa. Các tổ chức có thể cải thiện cách phát triển và đào tạo tất cả nhân viên của mình, để họ được tra

Tầm Quan Trọng Khi Ứng Dụng Công Nghệ HR Trong Doanh Nghiệp

Tầm Quan Trọng Khi Ứng Dụng Công Nghệ HR Trong Doanh Nghiệp

Ứng Dụng Công Nghệ HR đang có nhiều bước phát triển nhảy vọt, từ chatbot AI đến các hệ thống thông tin nguồn nhân lực chuyên nghiệp hơn. Công nghệ đang khiến hiệu suất quản lý trong doanh nghiệp được nâng cao hơn bao giờ hết.

Mặc dù công nghệ dường như được thiết lập để giải quyết tất cả các vấn

Chọn Sai Giải Pháp Công Nghệ Nhân Sự Nếu Không Biết Cách Sau

Chọn Sai Giải Pháp Công Nghệ Nhân Sự Nếu Không Biết Cách Sau

Chọn giải pháp công nghệ
Khi doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng quy mô thì nguồn nhân lực sẽ tăng trưởng, việc sử dụng phần mềm nhân sự để tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại (như tính lương, onboarding, theo dõi thời gian và đăng ký lợi ích…vv) có thể giảm bớt một số công việc hành chính ch