Cam kết

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực LemonHR là sản phẩm do Công ty Cổ phần Định Gia Nét (tên giao dịch DigiNet Corporation) phát triển nhằm chuyên nghiệp hóa và giải quyết các vấn đề trong hoạt động quản lý nhân sự của công ty.

DigiNet đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phần mềm q