CEO, Bạn Có Đang Tự Cầm Tù?

CEO, Bạn Có Đang Tự Cầm Tù?

Napoleon bại trận phải chăng là do quá chủ quan trên đỉnh cao vinh quang, mãi đầm mình trong tháp ngà ngập tràn men say chiến thắng mà thiếu đi những suy nghĩ tỉnh táo, bình thường?

Có bao nhiêu nhà lãnh đạo tổ chức cũng đang trốn trong tháp ngà thành tựu từ quá khứ? Đã có lúc nào ta chợt thức tỉ