6 Câu Hỏi Nhà Cung Cấp Phần Mềm Tính Lương Không Muốn Trả Lời

6 Câu Hỏi Nhà Cung Cấp Phần Mềm Tính Lương Không Muốn Trả Lời

Rất nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với việc lựa chọn giải pháp phần mềm tính lương sao cho phù hợp. Cùng với việc đảm bảo thực hiện đúng các bước lựa chọn phần mềm, khi tiếp xúc với nhà cung cấp phần mềm, bạn cần biết những câu hỏi mà mình nên hỏi để tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm.
1/ Phần mềm tính