Tại Sao Nên Cải Tiến Quy Trình Chào Đón Nhân Viên Mới?

Tại Sao Nên Cải Tiến Quy Trình Chào Đón Nhân Viên Mới?

Một quy trình chào đón nhân viên thành công phải đảm bảo được rằng nhân viên thực sự tạo dấu ấn hiện diện ở công ty vào ngày đầu làm việc. Bởi vì việc chào đón nhân viên mới đã bắt đầu ngay từ giây phút ứng viên chấp nhận lời mời của bạn.

Nếu bạn không tạo được mối liên kết vững vàng với ứng viên